Betingelser for leje af Mobildiskotek Play:

Betaling:

 • Mobildiskotek Play’s honorar betales kontant, inden arrangementets start.
  Betalingen skal ske SENEST 3 DAGE FØR arrangementet til Reg Nr: 7118 Konto Nr: 1662371 ( Sydbank )
 • Eventuelle offentlige afgifter, herunder til KODA og Gramex, betales af arrangøren og er Mobildiskotek Play uvedkommende.
 • Aflyses arrangementet har Mobildiskotek Play ret til at opkræve følgende:
  – 60 dage før arrangementet – 30%, af den samlede honorar
  – 30 dage før arrangementet – 60%, af den samlede honorar
  – 14 dage før arrangementet – 100%, af den samlede honorar
 • Mobildiskotek Play kan begære kontrakten ophævet på grund af:
  A) Sygdom, der kan dokumenters ved lægeattest.
  B) Alvorlig trafikstandsning ( Ishindring, Blokade af landevej ) At det fysisk er umuligt for Mobildiskotek Play at nå frem.
 • Mobildiskotek Play er berettiget til at undlade at optræde, såfremt arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde er Mobildiskotek Play berettiget til det fulde honorar / løn.
 • Så snart arrangøren har accepteret Mobildiskotek Play’s betingelser og pris pr. mail er bookingen gyldig.

Inden arrangementet:

 • Arrangøren drager omsorg for at der ved scenen / DJ’en forefindes 1stk. 3*16A Kraftstik – Hvis andet ikke er anført under punktet ”Strømkrav” i den udarbejdet kontrakt. Alt strøm skal forefindes inden for 10m.
 • Arrangøren sørger for at der forefindes en parkeringsplads til Mobildiskotek Play’s varevogn, hvor den kan stå fri for skader og Evt. tyveri.
 • Arrangøren har pligt til at drage de nødvendige foranstaltninger, såfremt der vurderes at der er brug for vagter, hegn eller andet sikkerhed til at beskytte Mobildiskotek Play’s ansatte, det’s tilknyttede, udstyr og køretøj.
 • Arrangøren sørger for overdække af Mobildiskotek Play’s udstyr imod regn, sne, slud osv.
 • Scene, bord, opstilling eller andet møblement skal være opstillet og klar senest på ”Opstillings tidspunktet” således at Mobildiskotek Play kan opstille effektivt. Ligeledes må andet inventar ikke være til gene for Mobildiskotek Play’s opstilling.
 • Er der over 20 meter, eller over 3 trappetrin fra tilkørselsmuligheden er arrangøren forpligtet til at stille hjælpere til rådighed ( Som minimum én mand pr 3 trappetrin/ pr 20 meter )
 • Hvis der ikke må bruges røg i lokalet er arrangøren forpligtet til at gøre Mobildiskotek Play opmærksom på det ved ankomst. Er der brand / røgalarm i lokalet påhviler det arrangøren at få denne frakoblet under arrangementet. Går der en alarm, kan Mobildiskotek Play ikke stilles ansvarlig for Evt. omkostninger ved dette.

Under arrangementet:

 • Forplejning: Arrangør sørger og betaler for fuld forplejning af Mobildiskotek Play’s ansatte. Pizza og sodavand er enhver DJ’s livret ( Dog ikke frysepizza )
 • Fotografering: Mobildiskotek Play må tage stemningsbilleder under arrangementet til markedsførings brug på bla. Facebook og vores hjemmeside, såfremt billederne ikke er stødende eller diskriminerende. Ønsker arrangøren at dette ikke skal forekomme, skal det meddeles inden arrangementets start.
 • Konfetti: Hvis arrangør har tilvalgt konfetti, så pådrager arrangøren ansvaret for oprydning af dette herefter. Det anbefales at konfetti bliver fjernet / fejet væk fra gulvet efter hver afskydning, for at undgå Evt. misfarvninger af gulve indendøre.
 • Arrangøren drager omsorg for at lydniveauet tilpasses således at Evt. naboer ikke generes unødigt.

Selfie skærm:

 • Ved tilvalg af selfie skærm er det arrangøren, der bestemmer, og har ansvaret for hvem der skal benytte selfie skærmen, samt have adgang til billederne.
 • Arrangøren er ansvarlig for selfie skærmen, og brugen af denne under hele arrangementet.
 • I tilfælde af at der sker skade på selfie skærmen, kan Mobildiskotek Play kræve følgende af arrangør:
  Beskadiget skærm: 4.000 kr.
  Beskadiget lampe, eller kabinet: 1.500 kr.
  Bortkommer eller totalskades selfie skærmen, kan Mobildiskotek Play kræve et beløb på 15.000 kr. i erstatning.
 • Billederne vil efter arrangementet blive tilsendt på et download link, hvor billederne kan hentes de næste 30 dage, hvorefter billederne slettes permanent. Det er derfor arrangørens ansvar at downloade billederne inden.